Phân tích ca dao" Muối ba năm muối đang còn mặn.... Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa."

Hăy phân tích câu ca dao sau :
" Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa."
 |  Xem: 16.410  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/11/2008 - 15:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hình ảnh giàu giá trị biểu cảm:
+ mưối mặn - gừng cay (ẩn dụ)
Sự gắn bó tự nhiên , đồng cam cộng khổ
+ đôi ta nghĩa nặng – tình dày ( so sánh )
Sự gắn bó ân tình
+ ba vạn sáu ngàn ngày ( lối nói trùng điệp )
Khẳng định sự thuỷ chung, son sắt
Đề cao lối sống đậm tình nặng nghĩa
Bạn có thể làm theo những gợi ý trên, Chúc thành công!
Ngày gửi: 11/11/2008 - 15:40

Hình ảnh giàu giá trị biểu cảm:+ mưối mặn - gừng cay (ẩn dụ) Sự gắn bó tự nhiên , đồng cam cộng khổ+ đôi ta nghĩa nặng – tình dày ( so sánh ) Sự gắn bó ân tình+ ba vạn sáu ngàn ngày ( lối nói trùng điệp ) Khẳng định sự thuỷ chung, son sắt Đề cao lối sống đậm tình nặng nghĩa

Bạn có thể làm theo những gợi ý trên, Chúc thành công!

Ngày gửi: 17/09/2011 - 21:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)