Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

 |  Xem: 88.338  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:17
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.====>*` ý
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:34

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.cac ban da hieu chua.

Ngày gửi: 14/04/2011 - 14:19

Theo mình được biết ngày 5-6-1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước ... nhưng không phải từ Bến Nhà Rồng mà từ Bến Sài Gòn !

Ngày gửi: 04/06/2011 - 23:41

Ngày 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng với tên gọi là Nguyễn Văn Ba làm nghề phụ bếp cho chiếc tàu Lau-tus-sơ-tê-rơ-vin. 

Từ năm 1911 đến 1917 Người đã đi nhiều nước ở châu Phi, Mĩ, Âu và làm nhiều nghề khác nhau. 

Kết quả: Người nhận thấy rõ đâu là bạn đâu là thù

Ngày gửi: 18/05/2012 - 11:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hộp đựng tài liệu DELI 7cm (030604)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)