Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

 |  Xem: 85.673  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:17
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.====>*` ý
Ngày gửi: 17/05/2009 - 23:34

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.cac ban da hieu chua.

Ngày gửi: 14/04/2011 - 14:19

Theo mình được biết ngày 5-6-1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước ... nhưng không phải từ Bến Nhà Rồng mà từ Bến Sài Gòn !

Ngày gửi: 04/06/2011 - 23:41

Ngày 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng với tên gọi là Nguyễn Văn Ba làm nghề phụ bếp cho chiếc tàu Lau-tus-sơ-tê-rơ-vin. 

Từ năm 1911 đến 1917 Người đã đi nhiều nước ở châu Phi, Mĩ, Âu và làm nhiều nghề khác nhau. 

Kết quả: Người nhận thấy rõ đâu là bạn đâu là thù

Ngày gửi: 18/05/2012 - 11:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hộp đựng tài liệu DELI 7cm (030604)
Liên hệ gian hàng...