Thế nào là bếp Hoàng Cầm? cám ơn

 |  Xem: 2.150  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/05/2009 - 12:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bếp Hoàng Cầm là sáng kiến mang tên người tiểu đội trưởng nuôi quân của Đội điều trị thuộc đại đoàn 308.
Trước đây, trong chiến đấu bộ đội thường phải ăn nguội, vì khi nấu cơm máy bay và pháo binh của địch thường phát hiện khói lửa để đánh vào nơi trú quân của ta. Từ chiến dịch Hòa Bình , nhờ có sáng kiến bếp Hoàng Cầm, khi nấu cơm ngay tại trận địa, địch cũng không thể phát hiện được khói lửa, do đó bộ đội được ăn uống nóng sốt, bảo đảm sức khỏe để chiến đấu.
Ngày gửi: 21/05/2009 - 14:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ đeo đứng Deli (150105)
Liên hệ gian hàng...
Thẻ nhựa trong (150109)
Liên hệ gian hàng...
Thẻ đeo dây Deli (150104)
Liên hệ gian hàng...
Thẻ kho (190327)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)