Bác hồ về nước năm nào?

 |  Xem: 35.061  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Ngày 28/1/1941 sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác đã trở về Việt Nam tại Pác Bó - Cao Bằng.
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:36
Bác Hồ từ Nậm Quang ( Tĩnh Tây, Quảng Đông, Trung Quốc ) cùng một đoàn gồm 6 người ( kể cả Bác ), luồn rừng lội suối đi về phía biên giới Việt - Trung, về đến bên này cột mốc 108, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng .
Vậy là sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ bến Nhà Rồng ra đi, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc vào ngày 28-1-1941.
Ngày gửi: 30/05/2009 - 10:40

bác hồ về nước vào ngày 28-1-1941

Ngày gửi: 17/05/2012 - 16:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hộp gấp 5cm (030608)
Liên hệ gian hàng...
Túi hồ sơ nhựa 119 (030814)
Liên hệ gian hàng...