Bác hồ về nước năm nào?

 |  Xem: 37.123  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Ngày 28/1/1941 sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác đã trở về Việt Nam tại Pác Bó - Cao Bằng.
Ngày gửi: 29/05/2009 - 11:36
Bác Hồ từ Nậm Quang ( Tĩnh Tây, Quảng Đông, Trung Quốc ) cùng một đoàn gồm 6 người ( kể cả Bác ), luồn rừng lội suối đi về phía biên giới Việt - Trung, về đến bên này cột mốc 108, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng .
Vậy là sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ bến Nhà Rồng ra đi, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc vào ngày 28-1-1941.
Ngày gửi: 30/05/2009 - 10:40

bác hồ về nước vào ngày 28-1-1941

Ngày gửi: 17/05/2012 - 16:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hộp gấp 5cm (030608)
Liên hệ gian hàng...
Túi hồ sơ nhựa 119 (030814)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)