Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
2 thành viên trả lời
kimlongkhanh nth_92td Trả lời cuối cùng: 07/03/2009
Thành viên tích cực nhất

tungtong80@vatgia.com

41 lượt cảm ơn

tientam90@vgid.com

23 lượt cảm ơn

congtonthang90@vgid.com

22 lượt cảm ơn

ngodung90@vgid.com

21 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Cho mình hỏi: Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. thanks

   hoaquynhhuong

   07/03/2009 - 16:04
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   20696

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   kimlongkhanh

   07/03/2009 - 19:57
   Cương lĩnh của Đảng ta chỉ rõ xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội:
   - Do nhân dân lao động làm chủ.
   - Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
   - Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
   - Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
   - Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
   - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
   Sáu đặc trưng nêu trên thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta sẽ xây dựng, một xã hội tiến bộ nhất so với các chế độ xã hội đã xuất hiện trước đây.
   Đọc thêm
   1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   nth_92td

   07/03/2009 - 16:19
   Đảng ta đã xác định chủ nghĩa xã hội ở nước ta có những đặc trưng sau:
   - Là một xã hội dân giàu,nước mạnh,công bàng, dân chủ, văn minh;
   - Do nhân dân làm chủ;
   - Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
   - Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
   - Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện;
   - Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết,tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;
   - Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;
   - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm