Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
vietnam Trả lời cuối cùng: 08/06/2009
Thành viên tích cực nhất
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Giải thích câu nói của Mác: “Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”.

   le van nhut 06/06/2009 - 11:36

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   39242
   Trả lời (1)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   vietnam

   08/06/2009 - 13:56
   Xã hội loài người đã phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp
   nhau. Trên cơ sở phát hiện ra các quy luật vận động phát triển khách quan của xã hội,
   C.Mác đã đi đến kết luận: "Sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá
   trình lịch sử - tự nhiên"2.
   Hình thái kinh tế - xã hội là một hệ thống, trong đó, các mặt không ngừng tác
   động qua lại lẫn nhau tạo thành các quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội.
   Đó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng
   sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và các quy luật xã hội
   khác. Chính sự tác động của các quy luật khách quan đó mà các hình thái kinh tế - xã
   hội vận động phát triển từ thấp đến cao.
   Nguồn gốc sâu xa của sự vận động phát triển của xã hội là ở sự phát triển của lực
   lượng sản xuất. Chính sự phát triển của lực lượng sản xuất đã quyết định, làm thay đổi
   quan hệ sản xuất. Đến lượt mình, quan hệ sản xuất thay đổi sẽ làm cho kiến trúc thượng
   tầng thay đổi theo, và do đó mà hình thái kinh tế - xã hội cũ được thay thế bằng hình
   thái kinh tế - xã hội mới cao hơn, tiến bộ hơn. Quá trình đó diễn ra một cách khách quan
   chứ không phải theo ý muốn chủ quan. V.I.Lênin viết: "Chỉ có đem quy những quan
   hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ
   của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan
   niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên"1.
   Sự tác động của các quy luật khách quan làm cho các hình thái kinh tế - xã hội
   phát triển thay thế nhau từ thấp đến cao - đó là con đường phát triển chung của nhân
   loại. Song, con đường phát triển của mỗi dân tộc không chỉ bị chi phối bởi các quy luật
   chung, mà còn bị tác động bởi các điều kiện về tự nhiên, về chính trị, về truyền thống
   văn hóa, về điều kiện quốc tế, v.v.. Chính vì vậy, lịch sử phát triển của nhân loại hết sức
   phong phú, đa dạng. Mỗi dân tộc đều có nét độc đáo riêng trong lịch sử phát triển của
   mình. Có những dân tộc lần lượt trải qua các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao;
   nhưng cũng có những dân tộc bỏ qua một hay một số hình thái kinh tế - xã hội nào đó.
   Tuy nhiên, việc bỏ qua đó cũng diễn ra theo một quá trình lịch sử - tự nhiên chứ không
   phải theo ý muốn chủ quan.
   Như vậy, quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển xã hội chẳng những diễn ra
   bằng con đường phát triển tuần tự, mà còn bao hàm cả sự bỏ qua, trong những điều kiện
   nhất định, một hoặc một vài hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
   Đọc thêm
   1 người đã cảm ơn bình luận này. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm