Tại sao nói: "đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển" ?

Cho mình hỏi câu này:tại sao nói ; đấu tranh giứa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển

 |  Xem: 3.481  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/11/2010 - 10:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu không có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập thì chỉ độc tôn duy nhất 1 chân lý (có thể đúng hoặc có thể sai) thì làm sao phát triển được?
ví như độc tài độc đảng, làm sai không ai dám nói. Ai a dua hùa theo lợi dụng nó để vơ vét cá nhân thì xã hội tất nhiên sẽ thụt lùi.
Trong khi đa đảng, đảng nào cũng phải tranh nhau giành tín nhiệm của nhân dân, làm sai nhiều thì sẽ không được bầu lên lãnh đạo dân tộc nữa. Ai làm tốt sẽ được tín nhiệm được lãnh đạo. Thế thì xã hội mới phát triển chứ.

Ngày gửi: 04/11/2010 - 09:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)