Tự Do là gì?

A: TD là hành động kô phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên và quy luật xã hội.

B: ... dựa trên sự nhận thức được cái tất yếu.

a, Bình luận A từ quan điểm xem xét khách quan và quan điểm tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. CM sai lầm của A từ thực tiễn kinh doanh.

b, Tương tự. CM sự đúng đắn của B từ thực tiễn kinh doanh.

c, Sinh viên có tự do không?

P/s: Mong mọi người giúp tớ :), tớ thực sự không thể nắm bắt được câu hỏi ;(. Cảm ơn mọi người!!!

 |  Xem: 6.995  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/03/2011 - 00:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tech Admin

Tự do là một khái niệm dùng trong triết học chính trị mô tả tình trạng khi một cá nhân có thể có khả năng hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của chính mình.

Lấy từ trên Wiki :P


Mời bạn ghé thăm: Test
Ngày gửi: 14/03/2011 - 01:36

Dù sao cũng cảm ơn b vì đã đọc và "trả lời" =.=

Ngày gửi: 14/03/2011 - 19:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Làm dấu sách có ghi chú
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)