Tại sao nói quy luật mâu thuẫn là hạt nhân của phép biện chứng?

 |  Xem: 17.463  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 07/11/2008 - 12:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Ngày gửi: 17/05/2009 - 07:58
Cho đến ngày hôm nay, chưa có một nền văn minh nào hay học thuyết nào chỉ ra được trong vạn vật của vũ trụ có một vật là vĩnh cửu hay tuyệt đối.

Tự thân vận động là một quá trình phát triển không ngừng trong vũ trụ này và những mặt mâu thuẫn của nó gây nên. Từ sự phủ định này đi đến sự phủ định khác diễn ra không ngừng.

Phép biện chứng được xây dựng trên cơ sở lấy sự thay đổi của vạn vật làm lý luận. Mà bạn gọi là "mâu thuẫn".

Sự thay đổi đó bắt nguồn từ những mâu thuẫn tự có của chất và lượng. Mọi diễn biến trong vũ trụ hay xã hội này dẫn đến sự thay đổi (phát triển hoặc tàn lụi) đều do cơ cấu mâu thuẫn chất với lượng, nên nếu nói rằng cái gì đó là vĩnh cửu, muôn năm đều là mị hư.
Ngày gửi: 17/05/2009 - 09:55
Ngày gửi: 19/09/2009 - 16:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)