Kiệt tác Chiến tranh và hòa bình được viết trong bao nhiêu năm?

 |  Xem: 1.928  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mất 7 năm

Ngày gửi: 16/04/2010 - 12:58

Kể từ năm 1863 cho tới 7 năm về sau, Leo Tolstoy bắt đầu viết đại tác phẩm "Chiến Tranh và Hòa Bình", rồi sau đó lại khởi công viết đại tác phẩm "Anna Karerina".

Chiến tranh và hòa bình là một bộ tiểu thuyết sử thi của Lev Nikolayevich Tolstoy, được nhà xuất bản Russki Vestnik in lần đầu từ năm 1865 đến 1869. Đây là tác phẩm phản ánh một giai đoạn bi tráng của toàn xã hội Nga, từ giới quý tộc đến nông dân, trong thời đại Napoléon, và được coi là một trong hai kiệt tác chính của Tolstoy (tác phẩm thứ hai là Anna Karenina). Chiến tranh và hòa bình cũng đồng thời được đánh giá là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học thế giới.

Ngày gửi: 16/04/2010 - 22:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảng tên trong có kẹp
Liên hệ gian hàng...
Túi hồ sơ buộc dây trong Deli (030816)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)