Tóm tắt truyện "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" không quá 20 dòng

tóm tắt truyện "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" ko wa 20 dòng
 |  Xem: 115.320  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 03/03/2009 - 19:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Tóm tắt:
Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khoái, nóng nảy, thấy sự giang tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ.

Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cõi, không chịu nhúng nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U. Từ Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở
đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.
Đền thờ Thánh Tản Viên
Ngày gửi: 04/03/2009 - 11:01

Cam on vi da pot bai nay len cho toi va moi nguoi

Ngày gửi: 05/03/2012 - 22:40

vãi cả tóm tắt...đâu phải hồn tên tướng giặc đến đền tản viên,,,mà là cướp đền thường...bài này sai rồi ...không điểm...

Ngày gửi: 05/05/2014 - 09:12

chuẩn rồi


Mời bạn ghé thăm: TNHH HKY
Ngày gửi: 24/02/2015 - 15:58

 

Trích dẫn:


Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cõi, không chịu nhúng nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U. Từ Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở
đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.
Đền thờ Thánh Tản Viên
chỗ này thiếu đóbbanj ơi

Mời bạn ghé thăm: TNHH HKY
Ngày gửi: 24/02/2015 - 15:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy dính Tomy 100 (010902)
Liên hệ gian hàng...
Phiếu xuất kho to
Liên hệ gian hàng...