Người ta hay nói tình nghĩa vợ chồng bằng từ " nghĩa tào khang" vậy ý nghĩa của từ này là gì?

 |  Xem: 14.557  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/02/2008 - 21:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

"TÀO KHANG CHI THÊ"

Tao: Tào 糟: còn đọc là Tào: bã rượu. Khan 糠g: cám gạo. Thê: vợ.

Tao khang hay Tào khang nghĩa đen là bã rượu và cám, đó là hai thức ăn dùng để nuôi heo, nhưng đối với người quá nghèo khổ thì họ dùng hai thức nầy ăn để sống. Do đó hai chữ Tào khang là để chỉ lúc nghèo khổ.

Tao khang chi thê hay Tào khang chi thê là người vợ lúc còn nghèo khổ, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau.

Câu nói của ông Tống Hoằng: Tào khang chi thê bất khả hạ đường. Nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang.
Ngày gửi: 28/02/2008 - 22:04
tào khang chi thê bất khả hạ đường
bần tiện chi giao bất khả vong

làm vợ chồng khi còn ăn tấm cám không được đưa nhau... ra gục đầu trước tòa (hạ đường còn có ngĩa là nhà sau)
bạn bè từ khi ngèo nàn không được quên
Ngày gửi: 28/02/2008 - 22:08
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
Quảng cáo