Cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Thực ra nghĩa đen của nó là gì?

Chào các bạn! Dường như ai cũng hiểu được nghĩa bóng của câu tục ngữ: " Cóc chết 3 năm quay đầu về núi" - dù đi đâu nhưng vào lúc gần cuối của cuộc đời vẫn muốn quay về nơi mình đã sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng thực ra nghĩa đen của nó là gì? Có ai biết được câu trả lời không? giúp tớ với. hihi. Cảm ơn nhiều.

 |  Xem: 2.835  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/06/2011 - 14:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nghĩa là cóc chết đc 3 năm thì thối mục chả còn gì => kô phân biệt đc đầu với đít nên hướng nào cũng đc mà hướng nào cũng có núi nên người ta gọi là quay đầu vào núi

nghĩa bóng: khi về già ai cũng muốn tìm lại cội nguồn, tìm lại sự thanh thản, tìm lại với tổ tông (đằng nào chả về với tổ tông)

nghĩa khác: chỉ sự hối cải

câu tương tự:

Lá rụng về cội

Ngày gửi: 09/06/2011 - 10:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)