"Xum vầy" - Vật giá sai lỗi chính tả

Trên trang chủ của Vật giá mình thấy có cái baner flash, rất đẹp. Quảng cáo về tết Trung Thu có chữ: " Mùa trăng XUM vầy, tràn đầy hạnh phúc"

Mình thấy nó phải là "sum vầy" chứ không phải là "xum" vầy. Trong từ điển Tiếng Việt chẳng có từ "xum vầy" đâu. Viết sai lỗi chính tả rồi đấy Vật giá ạ.

 |  Xem: 3.317  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 10/09/2011 - 10:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Ngày gửi: 15/09/2011 - 16:14

Sum vầy mới đúng chớ!

 

sms marketing | marketing sms | marketing | sms

Ngày gửi: 15/09/2011 - 16:22

Động từ

sum vầy

  1. Họp lại vui vẻ, thân mật. Chắc rằng ta sẽ tết sau sum vầy (Hồ Chí Minh)
Ngày gửi: 02/10/2011 - 18:13

xum vầy hay sum vầy

Ngày gửi: 17/06/2015 - 09:49
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)