Ý nghĩa hán việt tên Khánh Nguyên?

 |  Xem: 3.559  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/02/2009 - 15:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khánh : niềm vui .
Nguyên : nguồn cội .
Vậy khánh nguyên nghĩa là niêm vui của người trở về cội nguồn , hay niềm vui cội nguồn .
Ngày gửi: 09/02/2009 - 15:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)