Ý nghĩa hán việt tên Khánh Nguyên?

 |  Xem: 3.459  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/02/2009 - 15:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khánh : niềm vui .
Nguyên : nguồn cội .
Vậy khánh nguyên nghĩa là niêm vui của người trở về cội nguồn , hay niềm vui cội nguồn .
Ngày gửi: 09/02/2009 - 15:36
Trả lời