Tiềm thức và ý thức _cái gì quyết định hành động của bạn???

vậy đấy
 |  Xem: 1.413  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/09/2008 - 00:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo như giáo pháp của Đức Phật để lại thì tiềm thức và ý thức có tác động tương hỗ và xảy ra đồng thời hiện thời. Nhưng, ý thức là yếu tố cần để có tiềm thức. Tại sao lại như vậy ? Hiện thời chúng ta được chuyển kiếp làm người chí ít chúng ta kiếp trước đã có tu tập. tùy vào sự tu tập,phước duyên của nhiều kiếp về trước nữa mà chúng ta kiếp này giàu nghèo,khổ sướng,lo lắng,an nhiên tự tại....v...v....Nếu một đời này biết tích chứa phước thiện, rời bỏ xấu ác thì kiếp sau sẽ tốt lành hơn.Khi nào phước duynê thù thắng, đầy đủ thì vãn sanh Cực Lạc, thành Phật. Do tiền kiếp nên tiềm thức cũng đi theo mà có, một đời này nếu ý thức mạnh mẽ về cái tốt cái xấu, cái ác cái lành thì sẽ xóa bỏ đi tiềm thức ác đã tạo,hoặc hạnh phúc hơn nếu tiềm thức trước kia là các hạnh lành.
Tóm lại, tiềm thức lẫn ý thức đều tồn tại song song với nhau. Có tiềm thức (kiếp trước) gây hành động kiếp này (gây nghiệp hay tạo phước) sẽ dẫn đến quả báo cho kiếp sau.Cứ như vậy mà luân hồ,đau khổ.
Vài lời chia sẽ, nguyện mọi người được hoan hỹ, tinh tấn ! A Di Đà Phật !
Ngày gửi: 14/12/2008 - 08:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo