Bạn có biết ngày cá tháng tư 1/4 có nguồn gốc từ nước nào?

 |  Xem: 3.644  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/08/2009 - 14:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm, ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng. Người ta coi Pháp là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Năm 1564, vua Charles IX của Pháp, lúc đó 14 tuổi, quy định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm thay vì 1 tháng 4 như dân chúng vẫn dùng trước đó. Quyết định này được áp dụng năm 1567. Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc rất lạc hậu nên nhiều người không nhận được tin đổi lịch. Những người này tiếp tục coi ngày 1 tháng 4 là năm mới và bị những người khác cười vì điều này.
Ngày gửi: 15/08/2009 - 14:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn