Số lượng nhà truyền giáo nước nào đông nhất châu Á?

hehe
 |  Xem: 3.264  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/06/2009 - 14:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo thống kê năm 2003, gần một phần ba (27,3%) dân số Hàn Quốc xưng nhận đức tin Cơ Đốc.
Số lượng nhà truyền giáo Hàn Quốc đến các quốc gia khác đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ: đến năm 2000, đã có 10.646 nhà truyền giáo
Ngày gửi: 06/06/2009 - 14:43
Trả lời