Có phải Tiền.......là tiên là phật.......sức bật của lo so.....thước đo của lòng người.....nụ cười của tuổi trẻ...!!!!!!!!

 |  Xem: 3.545  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/01/2008 - 15:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

He he câu hỏi hay đấy bạn nhueng theo mình thì tiền không thể là tiên là phật
Còn những cái con lại thì wa đúng rùi
Ngày gửi: 28/01/2008 - 15:30
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)