Việt nam gia nhập tổ chức WTO vào năm nào ?

 |  Xem: 12.603  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

7/11/2006
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:27
ngày 7 tháng 11 năm 2006
nguồn:
http://kuas.wordpress.com/2006/11/06/vn-...
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:27
nhớ nhé 7-1-2007chính thức là thành viên WTỒcn thang11chỉ trong tiến trình đối ngoại mà thôi,lúc đó hai bên còn thỏa hiệp chán đấy
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)