Việt nam gia nhập tổ chức WTO vào năm nào ?

 |  Xem: 12.510  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

7/11/2006
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:27
ngày 7 tháng 11 năm 2006
nguồn:
http://kuas.wordpress.com/2006/11/06/vn-...
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:27
nhớ nhé 7-1-2007chính thức là thành viên WTỒcn thang11chỉ trong tiến trình đối ngoại mà thôi,lúc đó hai bên còn thỏa hiệp chán đấy
Ngày gửi: 10/03/2008 - 23:28
Trả lời