Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô có nghĩa là gì?

 |  Xem: 9.977  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/03/2008 - 21:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

"nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (một nam là có, mười nữ cũng như không). Đây là thái độ trọng nam khinh nữ, rằng trong 1 gia đình thì fải có 1 thằng con trai nối dõi tông đường
Ngày gửi: 11/03/2008 - 21:23
Câu này nói lên quan niệm trọng nam khinh nữ của thời phong kiến đó mà nhưng ngày nay đã khác xưa, con gái ngày nay sáng giá lắm.
Ngày gửi: 11/03/2008 - 21:24
Đây là quan niệm lỗi thời trọng nam khinh nữ ấy mà. Nhất nam là một nam coi như có, thập nữ nghĩa là 10 nữ cũng như không
Ngày gửi: 11/03/2008 - 21:24
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)