Nhà hát lớn Hà Nội được xây dựng vào thời gian nào ?

 |  Xem: 1.427  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2010 - 13:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Được khởi công xây dựng vào năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911 do công của hai kiến trúc sư người Pháp là Broger và Harloy. Đây là nhà hát đầu tiên và hoành tráng nhất Hà Nội với sức chứa 900 chỗ ngồi.

Ngày gửi: 09/04/2010 - 13:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)