Bao nhiêu năm mới được đám cưới bạc?

 |  Xem: 6.630  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/06/2008 - 13:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Lễ cưới Giấy: Kỷ niệm năm chung sống đầu tiên của đôi vợ chống trẻ (1)
- Lễ cưới Bông: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai (2)
- Lễ cưới Da: Kỷ niệm năm chung sống thứ ba (3)
- Lễ cưới Lanh: Kỷ niệm năm chung sống thứ tư (4)
- Lễ cưới Gỗ: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm (5)
- Lễ cưới Sắt: Kỷ niệm năm chung sống thứ sáu (6)
- Lễ cưới Len: Kỷ niệm năm chung sống thứ bảy (7)
- Lễ cưới Đồng: Kỷ niệm năm chung sống thứ tám (8)
- Lễ cưới Gốm: Kỷ niệm năm chung sống thứ chín (9)
- Lễ cưới Thiếc: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười (10)
- Lễ cưới Thép: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười một (11)
- Lễ cưới Tơ: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười hai (12)
- Lễ cưới Đăng ten: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười ba (13)
- Lễ cưới Ngà: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười bốn (14)
- Lễ cưới Thủy tinh: Kỷ niệm năm chung sống thứ mười lăm (15)
- Lễ cưới Sứ: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai mươi (20)
- Lễ cưới Bạc: Kỷ niệm năm chung sống thứ hai mươi lăm (25)
- Lễ cưới Ngọc trai: Kỷ niệm năm chung sống thứ ba mươi (30)
- Lễ cưới Ngọc bích: Kỷ niệm năm chung sống thứ bốn mươi (40)
- Lễ cưới Saphia: bốn mươi lăm (45)
- Lễ cưới Vàng: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm mươi (50)
- Lễ cưới Ngọc lục bảo: Kỷ niệm năm chung sống thứ năm mươi lăm (55)
- Lễ cưới Kim cương: Kỷ niệm năm chung sống thứ sáu mươi (60)

 

Ngày kỷ niệm cưới là một ngày để kỷ niệm một lễ cưới đã diễn ra. Những người đã kết hôn thường ghi dấu lễ kỷ niệm ngày kết hôn của họ bằng những cách đặc biệt. Những người khác có thể gửi cho đôi vợ chồng những món quà thích hợp cho số năm kết hôn của họ. Những món quà này khác nhau ở mỗi nước. Một ví dụ, ở Vương quốc Liên hiệp Anh, lễ kỷ niệm 7 năm ngày cưới được gọi là Lễ kỷ niệm Đồng (Copper Anniversary), kỷ niệm 10 năm được gọi là Lễ kỷ niệm Nhôm (Aluminium Anniversary). Ở Mỹ, những ngày này được kỷ niệm bằng các món quà lần lượt bằng len vàthiếc. Lễ kỷ niệm năm thứ 7 và năm thứ 10 thường phổ biến ở Anh, bên cạnh Đám cưới Bạc (năm thứ 25) và Đám cưới Vàng (năm thứ 50).

Ở các nước Thịnh vượng chung, một đôi vợ chồng có thể nhận được một lời chúc mừng từ vị quốc vương của Anh vào những ngày kỷ niệm lễ cưới thứ 60, 65, 70 và bất kỳ năm nào sau đó[1]. Việc này được thực hiện bằng cách đệ trình lên Điện Buckingham ở Vương quốc Liên hiệp Anh, hoặc cơ quan Toàn quyền ở các nước Thịnh vượng chung khác[2] Ở Canada, một cặp vợ chồng có thể nhận được lời chúc từ Toàn quyền vào lễ kỷ niêm lần thứ 50 và 65[3]. ỞÚc cũng tương tự như vậy, khi một đôi có thể nhận được thư chúc mừng từ phía Toàn quyền vào lễ kỷ niệm lần thứ 50 và tất cả các lễ kỷ niệm tiếp theo; và Thủ tướng, người lãnh đạo liên bang của phe đối lập, các thành viên địa phương của Quốc hội cũng như Thống đốc bang có thể gửi lời chào tới ngày kỷ niệm cưới và những ngày tương tự[4]. Ở Mỹ, một cặp vợ chồng có thể nhận được lời chúc từ Tổng thống vào bất kỳ lễ kỷ niệm cưới nào đúng hoặc sau 50 năm[5].

Những tín đồ Công giáo Rôma có thể thông qua những giám mục địa phương của họ, gửi yêu cầu lên Giáo hoàng nhờ ban phúc cho ngày kỷ niệm cưới của họ vào những năm đặc biệt (như năm thứ 25, 50, 60..)[6].

Ngày gửi: 22/12/2010 - 10:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)