Những bộ phim Việt Nam nào đã đoạt giải của liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 dành cho phim truyện nhựa?

 |  Xem: 3.925  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/06/2008 - 13:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bông sen vàng: Hà Nội - Hà Nội
Bông sen bạc: Chuyện của Pao, Dòng máu anh hùng, Mùa len trâu
Giải thưởng của BGK: Sống trong sợ hãi, Áo lụa Hà Đông, Vũ điệu tử thần
Ngày gửi: 23/06/2008 - 13:44
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)