Tại sao nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước nửa nhà nước????

tại sao nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước nửa nhà nước????
 |  Xem: 9.051  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/03/2009 - 21:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thấy không ai trả lời nên vào trả lời chơi. Câu hỏi khó quá! Nhưng cũng khá thú vị, không biết do đâu mà bạn có câu hỏi này. Đây là lần đầu tiên mình gặp câu hỏi này đấy.
Theo mình nghĩ thì chắc là nhà nước lý tưởng ấy mà, người dân vừa làm quản lý vừa là người chịu sự quản lý.
Còn bây giờ mình đang là thời kỳ quá độ lên CNXH nên không hiểu được là phải thôi
Ngày gửi: 27/03/2009 - 21:32
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)