Trọng lượng tiêu chuẩn của quả bóng là bao nhiêu!!!

Các bạn đoán thử xem.
 |  Xem: 11.360  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/04/2008 - 17:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trọng lượng trung bình 436,33 grams (FIFA: 410 - 450 grams).
Ngày gửi: 04/04/2008 - 17:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bóng tiêu chuẩn đỏ
Liên hệ gian hàng...
Bóng đá tiêu chuẩn đỏ
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
Quảng cáo