Hỏi cách đăng kí tài khoản trong facebook?

Tại sao em vào trang facebook.com  để đăng kí tài khoản , hai hôm nay đều không được.máy tính báo không vào được trang ấy.ai biết xin giúp em với

 |  Xem: 6.006  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/03/2010 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể tìm trên google cụm từ facebook login và thử một số link trong đó. Ngoài ra, để sử dụng dễ dàng bạn nên đổi ID của máy.

Ngày gửi: 21/03/2010 - 13:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những câu hỏi liên quan khác

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)