Cách chuyển profile cá nhân thành page trên facebook ?

 |  Xem: 1.467  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/12/2011 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đã có hơn 5000 friend trên facebook, bạn vẫn muốn có thêm bạn bè nhưng facebook lại giới hạn số lượng bạn bè như vậy cách chuyển profil cá nhân sang page sẽ giúp bạn kết bạn không giới hạn và nếu bạn muốn làm cho công ty thì điều này lại càng giúp ích nhiều cho bạn.

Truy cập tại đường dẫn sau: http://www.facebook.com/pages/create.php?migrate

Sau khi lựa chọn thể loại trang phù hợp, profil của bạn sẽ trở thành trang, bạn sẽ trở thành người quản trị của trang này, đồng thời toàn bộ bạn bè của bạn sẽ trở thành “fan” của trang bạn mới tạo.

Lưu ý nếu bạn chuyển profil thành page bạn sẽ bị mất hết tất cả các dữ liệu trừ số bạn bè, bạn có thể vào mục Download your information để lưu dữ liệu vào máy tính cá nhân.

Vào link này để thấy link download https://www.facebook.com/settings

Sau khi bạn chuyển từ trang cá nhân sang page bạn sẽ không chuyển ngược lại từ page sang trang cá nhân được.

Chúc các bạn thành công!

Ngày gửi: 28/12/2011 - 16:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hosting P200
Liên hệ gian hàng...
Hosting P30000
Liên hệ gian hàng...
Hosting Khởi nghiệp - gói ECP Business Startup 200MB (hệ điều hành Windows)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)