Làm thế nào để khôi phục lại tin nhắn mà bạn đã xóa trên Facebook ?

 |  Xem: 14.270  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/09/2013 - 15:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nhiều bạn lỡ xóa nhầm một vài tin nhắn quan trọng trong hộp thư trên Facebook.Bây giờ muốn lấy lại những tin nhắn đó,liệu có được không? Đó là điều có thế,sau đây là một trong các cách để khôi phục lại tin nhắn đã xóa trên FB.

Trong Facebook, bây giờ bạn cũng có thể phục hồi thư đã xóa của bạn hoặc một nhóm các tin nhắn từ hộp thư đến của bạn mà có thể là thông điệp của bạn nhận được hoặc gửi hoặc chỉ đơn giản là cập nhật từ các trang khác nhau mà bạn đã tham gia. Nó không phải là một thủ thuật hay bất cứ điều gì tương tự như vậy,nó chỉ là một tính năng bổ sung của Facebook mà không cần bất kỳ thông báo hay cập nhật trong blog chính thức của họ.

Để phục hồi tin nhắn bị xóa, tìm liên kết hoàn tác trong một hộp màu vàng bên dưới nút "+ Soạn thư". Kiểm tra chụp màn hình dưới đây.

Liên kết này sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của bạn bất cứ khi nào bạn xóa một hoặc nhiều tin nhắn có thể nhận hoặc gửi tin nhắn. Bạn cũng có thể hoàn tác các bản cập nhật bị xóa khỏi trang. Tính năng này giúp làm sạch hộp thư đến nhanh hơn khi bạn không cần phải xác nhận "được Bạn có chắc chắn muốn xóa tin nhắn này" mọi thời gian, nhưng bạn vẫn không có một tùy chọn khôi phục lại một tin nhắn bị xóa cũ mà bạn đã xóa một thời gian dài trước. Tuy nhiên để đọc tin nhắn cũ không hơn trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể kiểm tra e-mail của bạn như Facebook luôn luôn gửi cho bạn một thông báo e-mail trong hộp thư của bạn bất cứ khi nào bạn nhận được một tin nhắn mới.

Ngày gửi: 06/09/2013 - 15:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hosting linux B100
Liên hệ gian hàng...
Linux Hosting
Liên hệ gian hàng...
Hosting P10000
700.000 ₫
Hosting 1.1GB
Liên hệ gian hàng...