Mình muốn đổi avatar trong yahoo! mesenger thì phải làm thế nào?

 |  Xem: 5.478  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/06/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hàng trên cùng chọn messeger chọn change my display...hộp thoại default isplay image hiện ra click chọn share my picture nhấp đôi chuột vào khung hình select a picture nhấp chọn browse...tìm file anh avatar của bạn xong nhấp ok ->ok là được.
Ngày gửi: 03/06/2009 - 13:58
Down avarta về save vào mycomputer sau đó vào yahoo. Hàng trên cùng chọn messeger chọn change my display...hộp thoại default isplay image hiện ra click chọn share my picture nhấp đôi chuột vào khung hình select a picture nhấp chọn browse...tìm file anh avatar của bạn xong nhấp ok ->ok là được.

Ngày gửi: 04/06/2009 - 10:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên domain .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên domain .gov.vn
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)