Cách lấy lại pass nick chat yahoo mà ko cần câu hỏi bảo mật?

 |  Xem: 6.621  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/03/2011 - 17:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bài này hướng dẫn những bạn nào mất pass nhưng có email thay thế. còn nếu không có thì mình xin chia buồn với các bạn

1.      Bạn hãy click vào dòng chữ “ Bạn quên mật khẩu” ở phía dưới của của sổ yahoo


2.      Bạn hãy click vào dòng thứ nhất :” Tôi quên mật khẩu” và Chọn “Tiếp

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 775x358px.


3.      Trong khung “Tên truy nhập yahoo” bạn hãy nhập nick yahoo cần lấy lại pass

Tiếp đến là nhập chuỗi mã cho sẵn vào khung “ Nhập chuỗi mã sau

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 772x451px.

4. Nhập địa chỉ email khác của bạn vào khung trống “Địa chỉ email khác của tôi là” và click vào “tiếp

5.Cuối cùng hãy mở hộp thư thay thế của bạn để sửa lại mật khẩu

Update ngày 22/02/2011. Mời các bạn xem video


Ngày gửi: 11/03/2011 - 17:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền Quốc tế
Liên hệ gian hàng...
Tên miền .vn
Liên hệ gian hàng...
Tên miền .com.vn
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)