Lấy avatar của 1 tài khoản Y!M khác, làm thế nào?

Cho em hỏi cách lấy avatar của 1 tài khoản YM khác với! Em xin cảm ơn.
 |  Xem: 1.848  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/03/2009 - 10:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn!

Avatar là hình ảnh nhỏ đi kèm theo mà mỗi tài khoản Yahoo sử dụng để đại diện cho mình. Nếu 1 người sử dụng avatar, bạn có thể nhìn thấy avatar trên danh sách bạn bè của mình ở Yahoo Messenger.

Trong trường hợp bạn muốn lấy 1 hình ảnh tương tự bạn mình để làm avatar, thì ngoài cách xin hình ảnh đó, bạn có thể truy cập vào http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=.... với dấu … là tên ID bạn muốn lấy avatar.

Chẳng hạn, bạn muốn lấy avatar của nick 12345 thì bạn sẽ sử lại link trên thành http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=12345, lập tức hình ảnh avatar của nick 12345 đang sử dụng sẽ được hiện ra. Việc bây giờ của bạn chỉ là save hình ảnh đó lại và sử dụng làm avatar cho chính mình.

Chúc bạn làm thành công!
Ngày gửi: 12/03/2009 - 10:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Share Hosting 500MB dung luong
Liên hệ gian hàng...
Domain VNTRADE.VN + VNTRADE.COM.VN
Liên hệ gian hàng...
Tên miền quốc tế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)