Chỉ cách xóa các từ đã search bằng Google?

Có bạn nào biết xóa các từ mà mình gõ trong trang web www.goole.com.vn k?
 |  Xem: 1.551  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 12:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đối với Internet Explorer: trong giao diện chính, vào Tools>Intenet Options. Hộp thoại Intenet Options, sang tag Content, ở frame Personal Infomation, nhấn nút Auto Complete, rồi nhấn Clear Form và Clear Password.
Đối với Firefox: Vào Tools>Clear Private Data..., check Saved Form And Search History, nhấn Clear Private Data Now. (Để cho chắc, bạn có thể chọn hết)
Đối với Opera: Vào Tools>Delete Private Data..., nhấn Delete. (Để cho chắc, bạn có thể chọn hết trong Detail Options).
Ngày gửi: 20/05/2009 - 13:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền dùng chung cho các nước Châu Á .ASIA
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)