Chỉ cách xóa các từ đã search bằng Google?

Có bạn nào biết xóa các từ mà mình gõ trong trang web www.goole.com.vn k?
 |  Xem: 1.539  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 12:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đối với Internet Explorer: trong giao diện chính, vào Tools>Intenet Options. Hộp thoại Intenet Options, sang tag Content, ở frame Personal Infomation, nhấn nút Auto Complete, rồi nhấn Clear Form và Clear Password.
Đối với Firefox: Vào Tools>Clear Private Data..., check Saved Form And Search History, nhấn Clear Private Data Now. (Để cho chắc, bạn có thể chọn hết)
Đối với Opera: Vào Tools>Delete Private Data..., nhấn Delete. (Để cho chắc, bạn có thể chọn hết trong Detail Options).
Ngày gửi: 20/05/2009 - 13:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền dùng chung cho các nước Châu Á .ASIA
Liên hệ gian hàng...