Google.com có giao diện tìm kiếm hình ảnh mới: thấy nhiều hơn, xem bằng cách nào ?

 |  Xem: 1.133  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/07/2010 - 14:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tìm kiếm hình ảnh của Google.com từ hôm nay đã có giao diện mới hiện đại hơi và nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn. Giao diện mới chỉ thể hiện kết quả hình ảnh thu nhỏ thay vì thể hiện luôn cả các thông tin liên quan đến ảnh như kích thước, nơi chứa ảnh... những thông tin này sẽ hiện ra khi ta rê chuột qua hình thu nhỏ. Các ảnh thu nhỏ cũng có kích thước thể hiện lớn hơn, xếp gần nhau hơn. Khi ta kéo trang web tìm kiếm xuống thì các kết quả tìm kiếm khác cũng hiện ra chứ không cần phải bấm qua trang 2,3... như truyền thống.

Một ảnh nào đó được bấm vào sẽ dẫn ta đến trang web chứa ảnh đó với ảnh dược phóng lớn và nổi lên khỏi trang, nếu ta đóng ảnh này lại thì trang thể hiện sẽ là trang chứa ảnh với thông tin ảnh ở bên cạnh phải.

Ở cái đổi mới này người ta có thể thấy tiện dụng hơn ở kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nhưng khi tam bấm vào xem hình thì không có nút xem hình tiếp theo hay hình tương tự như cũ... điểm này không hay bằng cách thể hiện trước đây.

Bản cập nhật này chưa có trên Google.com.vn.

Ngày gửi: 23/07/2010 - 14:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tên miền .com.vn
Liên hệ gian hàng...
Việt Nam Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
Hosting Việt Nam - 500GB lưu lượng
Liên hệ gian hàng...
USA Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)