Cách diệt virut ở USB?

Usb của mình bị nhiễm vi rut có cách nào để diệt vi rut đươc không các bác, cái usb 8G bỏ thì phí quá,? cảm ơn các bác nhiều lắm ạ.

 |  Xem: 484  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 07/09/2012 - 15:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

copy du lieu ra ,format usb quet  virut du lieu cho sach roi  pas vao lai


Ngày gửi: 07/09/2012 - 15:38

Trước hết phải biết nó nhiễm virus gì sau đó mới diệt được vì một chương trình anti không thể quét hết đâu.

Bỏ vào máy tính có phần mềm diệt virus mạnh hoặc format hết đi

(1) Go to Start. Click on Run in the menu. Hit enter after typing cmd to bring up the command prompt.
(2) On the command prompt move to drive of the USB drive.
(3) Now type attrib -r -a -s -h *.* and press enter.
(4) Now just delete the files using the command del filename

Ngày gửi: 07/09/2012 - 15:39

Cậu có thể mô tả cụ thể hơn không, bị virus thì sao mà phải bỏ.  @@

Ngày gửi: 07/09/2012 - 15:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hosting Store 600
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)