Hỏi cách khai báo Incoming mail và Outgoing mail như thế nào?

Mình muốn dùng Outlook Express để check mail mà không biết dùng làm sao. Không biết khai báo Incoming mail và Outgoing mail như thế nào? Xin các bạn hướng dẫn (xin chỉ rõ ở Yahoo! mail, Gmail và Ymail)
 |  Xem: 8.947  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu muốn tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng Outlook Express, bạn truy cập vào địa chỉ http://tinyurl.com/pctips1161, http://tinyurl.com/pctips1162, http://tinyurl.com/pctips1163... để tham khảo.

Cách khai báo trong Outlook Express cho các dịch vụ Webmail như sau:

1. Gmail

- Khai báo Incoming mail (POP3) là pop.gmail.com.

- Khai báo Outgoing mail (SMTP) là smtp.gmail.com.
http://www.mediazone.vn/home/images/stories/ttmt/2009/58/lehoan.jpg
- Trong phần Incoming Server, nhập đầy đủ địa chỉ e-mail và password.

- Trong phần Outgoing Server, đánh dấu chọn mục My server (SMTP) requires authentication > chọn Log on using rồi nhập đầy đủ địa chỉ e-mail và password.

- Khai báo Server Port Numbers cho Outgoing mail (SMTP) là 465, cho Incoming mail (POP3) là 995. Đồng thời đánh dấu chọn cả hai mục server requires an encripted connection (SSL).
http://www.mediazone.vn/home/images/stories/ttmt/2009/58/lehoan2.jpg
2. Ymail

- Khai báo Incoming mail (POP3) là pop.mail.yahoo.com.vn (nếu khai báo nơi cư trú là Việt Nam) và Port là 995.

- Khai báo Outgoing mail (SMTP) là smtp.mail.yahoo.com.vn và Port là 465.

- Các phần còn lại khai báo tương tự như Gmail.
http://www.mediazone.vn/home/images/stories/ttmt/2009/58/lehoan3.jpg
Yahoo!
- Khai báo Incoming mail (POP3) là pop.mail.yahoo.com và Port là 110.

- Khai báo Outgoing mail (SMTP) là smtp.mail.yahoo.com và Port là 25.

- Trong phần Incoming Server, chỉ nhập phần trước dấu @ trong địa chỉ e-mail và password.

- Trong phần Outgoing Server, chỉ cần đánh dấu chọn mục My server (SMTP) requires authentication.

Chú ý: Bạn phải cho hiệu lực chức năng hỗ trợ POP3 trong phần Settings của các dịch vụ Webmail đang sử dụng.
http://www.mediazone.vn/home/images/stories/ttmt/2009/58/lehoan4.jpg
Ngày gửi: 25/05/2009 - 10:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...