Gửi email: "Cc:" và "Bcc:" có nghĩa gì ?

 |  Xem: 4.687  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/06/2009 - 09:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cc: viết tắt của cụm từ "carbon copy" ("bản sao"). Bất cứ người nào được nhập vào mục Cc: của email sẽ nhận một bản sao email đó khi bạn gửi đi. Mọi người nhận email khác có thể nhìn thấy người nhận mà bạn đã chọn làm người nhận "Cc: đã nhận một bản sao email đó.

Bcc: viết tắt của cụm từ "blind carbon copy" ("bản sao ẩn"). Mục này tương tự như chức năng Cc:, ngoại trừ những người nhận Bcc: không được mọi người nhận email khác nhìn thấy (kể cả những người nhận Bcc: khác). Ví dụ, nếu bạn gửi email Đến: johndoe@yahoo.com và Bcc: janedoe@yahoo.com, thì johndoe sẽ thấy chính mình là người nhận email duy nhất. Trong khi đó, Janedoe biết được "nội dung ẩn này"—cô ấy có thể nhìn thấy bạn đã gửi email Đến: johndoe, và bạn đã gửi cho cô ấy một bản sao ẩn.
Ngày gửi: 19/06/2009 - 09:25

có gì lớn đâu àm phân tích dữ vậy bạn.

Thêm CC  có nghĩa là giử cho tất cả mọi người cùng biết mình đã gửi đi một lá thư nhưng nhiều người cùng biết.

Thêm BCC có nghĩa là gửi một lá thư đi cho nhiều người nhưng không ai biết là người gửi thư đó là gửi đi hành loạt mà chỉ nghĩ gửi riêng cho họ thôi.

bạn vào đây mình gửi bạn một phần mềm miễn phí gửi mail và check mail tự động.  Trần Nguyễn IVN

Thân ái!

 

Ngày gửi: 06/04/2011 - 14:45
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)