Không vào được hộp thư Email?

Mỗi khi tôi vào tài khoản của tôi tại yahoo mail thì ko vào dược mà lại hiện dòng chũ" Không thể tải các tệp tin java !" ,giúp tôi với?
 |  Xem: 1.421  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/06/2009 - 13:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tôi nghĩ chắc bạn vô email ở công ty, ở chỗ làm thì không vào được mail có thể do hệ thống cài đặt ngăn chặn 1 số trang đặt biệt trong đó có yahoo vì sợ virus xâm nhập.
Ngày gửi: 27/06/2009 - 13:40
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)