Tạo nhóm mail trong Google ?

 |  Xem: 2.142  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/02/2008 - 11:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tạo nhóm mail (mail group) trong Google, bạn cần thực hiện các bước dưới đây:
- Truy cập địa chỉ http://groups.google.com.vn/grphp rồi bấm chuột vào mục “Đăng ký”.
- Nếu bạn đã có 1 địa chỉ e-mail của Google, bạn bấm vào mục “đăng nhập ở đây” > nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu > bấm “Đăng nhập”.
- Nếu bạn chưa có địa chỉ e-mail của Google, bạn khai báo thông tin đăng ký theo yêu cầu trong trang Web này > nhập chính xác các ký tự đang hiển thị vào ô “Xác minh từ” > bấm nút “Tôi chấp nhận”.
Google sẽ gởi một thư kiểm tra đến địa chỉ e-mail bạn đã khai báo. Sau khi bạn bấm vào đường link trong thư này để xác nhận thì account của bạn mới có hiệu lực.
Ngày gửi: 28/02/2008 - 11:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...