Tạo nhóm mail trong Google ?

 |  Xem: 2.154  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/02/2008 - 11:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tạo nhóm mail (mail group) trong Google, bạn cần thực hiện các bước dưới đây:
- Truy cập địa chỉ http://groups.google.com.vn/grphp rồi bấm chuột vào mục “Đăng ký”.
- Nếu bạn đã có 1 địa chỉ e-mail của Google, bạn bấm vào mục “đăng nhập ở đây” > nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu > bấm “Đăng nhập”.
- Nếu bạn chưa có địa chỉ e-mail của Google, bạn khai báo thông tin đăng ký theo yêu cầu trong trang Web này > nhập chính xác các ký tự đang hiển thị vào ô “Xác minh từ” > bấm nút “Tôi chấp nhận”.
Google sẽ gởi một thư kiểm tra đến địa chỉ e-mail bạn đã khai báo. Sau khi bạn bấm vào đường link trong thư này để xác nhận thì account của bạn mới có hiệu lực.
Ngày gửi: 28/02/2008 - 11:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)