Không vào được Gmail ?

Chào các bạn ! Tôi đang gặp một trở ngại rất lớn là từ khi tôi xoá đi hết mọi virus ở trên máy của tôi xong rồi và từ đó tôi không vào được www.gmail.com để xem thư được nữa ? Tôi vẫn vào được tất cả mọi web site ngoại trừ Gmail mà thôi, các bạn có ý kiến gì giúp tôi hoàn chỉnh lại máy tính hay không ? Thành Thật Cám Ơn.

 |  Xem: 2.026  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/05/2010 - 11:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Truoc tien ban mo IE menu Tools> chon Internet option>connections>LAN settings...
Trong muc LAN setting.. co 2 muc la Automatic configuration va Proxy server. ban nen kiem tra cac muc trong LAN setting la khong co chon, neu may cua ban dang o che do chon cac muc nay thi ban hay click len do de bo chon.sau do chon OK. Tiep theo, vao Tools> chon Internet option>security> chon default Level va sau do la chon OK. Bay gio ban hay khoi dong lai may. Chuc ban may man.

Ngày gửi: 27/05/2010 - 11:14

Làm theo cách của anh tuncon vẫn ko được nó báo như sauThe connection to the server was reset while the page was loading.

    *   The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
          moments.

    *   If you are unable to load any pages, check your computer's network
          connection.

    *   If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
          that Firefox is permitted to access the Web.

Chỉ em cách nhé


       
 
     


     
     

Ngày gửi: 16/02/2011 - 16:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)