Làm thế nào để xóa 1 địa chỉ gmail?

Tôi đang có 2 địa chỉ gmail, nay tôi muốn xóa bớt 1 địa chỉ không sử dụng nữa. Phải làm cánh nào?

 |  Xem: 18.607  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/06/2010 - 23:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu bạn quyết định rằng bạn không cần địa chỉ Gmail của bạn nữa, và bạn chắc chắn bạn sẽ không muốn tên mail này trong tương lai, bạn chỉ đơn giản có thể loại bỏ Gmail khỏi Tài khoản Google của bạn. Đây là cách:

1. Click vào Settings ở đầu bất kỳ trang Gmail nào, và mở tab "Accounts and Import".
2. Click vào "Google Account settings".
3. Click vào "Edit" tiếp theo "My products" ở phía bên phải.
4. Click "Remove Gmail permanently".

Một khi bạn xóa địa chỉ Gmail của bạn, bạn không thể kích hoạt lại nó, và bạn sẽ không thể truy lục lại bất kỳ tin nhắn nào.

Ngày gửi: 29/06/2010 - 23:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI  MAIL SERVER
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)