Em vừa đăng ký một tài khoản @yahoo.com.vn. Em nghe bạn bè bảo rằng có thể dùng Outlook Express để gửi nhận e-mail. Không biết có đúng không?

Em vừa đăng ký một tài khoản @yahoo.com.vn. Em nghe bạn bè bảo rằng có thể dùng Outlook Express để gửi nhận e-mail. Không biết có đúng không? Nếu đúng thì nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em cách thiết lập!
 |  Xem: 3.624  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/09/2008 - 16:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện tại, chúng tôi kiểm tra và thấy rằng với tài khoản @yahoo.com.vn, bạn có thể dùng các phần mềm Outlook Express, MS Outlook,... để gửi và nhận e-mail. Bạn cũng không cần phải tìm hướng dẫn ở đâu xa bởi vì hướng dẫn có sẵn ở website yahoo http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/pop/index.html.
Ngày gửi: 19/09/2008 - 16:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Email# 1
Liên hệ gian hàng...
Email# 4
Liên hệ gian hàng...
Email# 2
Liên hệ gian hàng...
Email# 3
Liên hệ gian hàng...