Mất thanh address trong firefox phải làm thế nào??

Click  the image to open in full size.

Mình ko biet tai sao nó như thế và làm sao sửa!hichic!!!giúp với????

 |  Xem: 13.464  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 06/04/2010 - 18:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn chỉ cần phải chuột lên thanh task ở trên cùng đó ngay sau trang thư viện rồi bạn chọn address bar là đc thôi mà

nếu là fire fox thì bạn chọn
view / Toolbars -> Navigation Toolbar
or
Alt + V -> Toolbars -> Navigation Toolbar

 


Ngày gửi: 06/04/2010 - 18:24

Nếu là Firefox thì         Hien thi( View ) --> Thanh công cụ --> Thanh điều hướng (navi bar)

Nếu đã hiển thị NaviBar rồi mà chưa thấy thì Hien thi( View ) --> Thanh công cụ --> Tùy biến! sau đó kéo thả tất cả nh~ j vào Navi bar là có!

Ngày gửi: 20/12/2010 - 11:04

HÌnh minh họa không thấy.

 

Nhưng qua câu hỏi có thể trả lời như sau.

Bạn vào menu view/ toolbar/ navigation toolbar

Mở check dấu V lên là ok.

Ngày gửi: 20/12/2010 - 11:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

USA Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
Việt Nam Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
USA Linux hosting - Gói doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)