Mất thanh address trong firefox phải làm thế nào??

Click  the image to open in full size.

Mình ko biet tai sao nó như thế và làm sao sửa!hichic!!!giúp với????

 |  Xem: 13.368  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 06/04/2010 - 18:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn chỉ cần phải chuột lên thanh task ở trên cùng đó ngay sau trang thư viện rồi bạn chọn address bar là đc thôi mà

nếu là fire fox thì bạn chọn
view / Toolbars -> Navigation Toolbar
or
Alt + V -> Toolbars -> Navigation Toolbar

 


Ngày gửi: 06/04/2010 - 18:24

Nếu là Firefox thì         Hien thi( View ) --> Thanh công cụ --> Thanh điều hướng (navi bar)

Nếu đã hiển thị NaviBar rồi mà chưa thấy thì Hien thi( View ) --> Thanh công cụ --> Tùy biến! sau đó kéo thả tất cả nh~ j vào Navi bar là có!

Ngày gửi: 20/12/2010 - 11:04

HÌnh minh họa không thấy.

 

Nhưng qua câu hỏi có thể trả lời như sau.

Bạn vào menu view/ toolbar/ navigation toolbar

Mở check dấu V lên là ok.

Ngày gửi: 20/12/2010 - 11:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

USA Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
Việt Nam Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
USA Linux hosting - Gói doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...