Làm thế nào để dùng được IDM trong trình duyệt web Google Chrome ?

 |  Xem: 4.227  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/05/2010 - 11:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn làm theo mình nha:
1- Trên giao diện IDM, bạn chọn từ menu: Download>Options>General>đánh dấu chọn vào Use advanced browser integration>OK. Click Yes và OK để khởi động lại Windows.
2- Khởi đông xong bạn vào Menu Download>Options>General>đánh dấu chọn vào ô Detect new applications that try to download files from Internet>OK.
3- Bạn tiến hành download thử một file từ Google Chrome, nếu IDM tự động bắt link và tải về thì bạn đã thành công. Nếu vẫn chưa được thì bạn vào Menu Download>Options>General>đánh dấu trước tùy chọn Google Chrome trong danh sách Integrate IDM into browsers>OK.

Ngày gửi: 07/05/2010 - 11:26
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)