Mình không tìm thấy nút tools trên internet exlopre ở đâu? Ai hướng dẫn chỗ cho mình với?

 |  Xem: 9.320  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/08/2010 - 21:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thấy chữ File, Edit, View không, nó nằm cùng hàng với mấy chữ đo đó. Hay có thể là thanh Menu bị ẩn, nếu vậy bạn bấm phải chuột vào mấy nút lệnh và chọn Menu Bar

Ngày gửi: 27/08/2010 - 21:32

Dear.

Click chuột phải rồi tick vào manu bar.

Ngày gửi: 27/08/2010 - 21:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI  MAIL SERVER
Liên hệ gian hàng...
Việt Nam Linux hosting - Gói cá nhân
Liên hệ gian hàng...
Tên miền .com.vn
Liên hệ gian hàng...
USA Linux hosting - Gói doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)