Làm cách nào để đọc được văn bản có đuôi .PDF

Mình doaw sách trên ebook.edu.vn nhưng về máy mình thì ở dạng file có đuôi .PDF, làm cách nào để đọc được? Giúp mình nhé! Cám ơn nhìu..
 |  Xem: 27.516  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 24/02/2009 - 08:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

trời ơi cầu kiếm cái phần mềm acrobat hoặc foxit reader ấy, ở trên mạng đầy mà toàn free down về mà đọc chứ
Ngày gửi: 24/02/2009 - 08:55
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của dinhtiendungnn1.^_^
bạn lên mạng dowload phần mềm AdbeRdr812_en_US.exe rùi cài vào máy là đọc được bạn ah! Chúc bạn may mắn !
Ngày gửi: 24/02/2009 - 08:58
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của roosterboy.Thanks ...^_^
Bạn download tại đây
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe

Trang chủ của nó www.adobe.com
Trang download http://get.adobe.com/reader/
Ngày gửi: 08/03/2009 - 17:13
Bạn có thể cài Adobe Acrobat vào máy của bạn đi là có thể đọc được file .PDF thôi mà. Chúc bạn thành công.
Ngày gửi: 14/03/2009 - 16:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.