Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
linhhh Trả lời cuối cùng: 11/05/2009
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

26 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Cách thay đổi địa chỉ trang chủ trong "Internet Option" ?

   rtỵky 11/05/2009 - 11:05

   Theo mình biết thì muốn thay đổi địa chỉ trang chủ thì vào Tools->Internet Option->General->Homepag e. Nhưng chỗ Address đã bị ẩn, không thể nào nhập được. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều!
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   5715
   Trả lời (1)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   thuy linh

   11/05/2009 - 11:06
   Máy bạn đã bị Spyware chiếm quyền điều khiển trang chủ .
   Bạn sử dụng các phần mềm như Adware SE Pro, Hijackthis... để quét Spyware trên máy tính và phát hiện có trang Web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) trong trình duyệt Internet Explorer.

   Vậy làm thế nào để không cho chúng chiếm quyền điều khiển trang chủ của bạn? Thủ thuật sau sẽ giúp bạn khóa không cho phép thay đổi trang chủ của Internet Explorer mà không cần vào Registry chỉnh sửa.

   Mở trình soạn thảo Note Pad và gõ vào đoạn mã này vào.

   CODE
   Option Explicit
   Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result
   On Error Resume Next
   Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
   RegKey = "HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoli ciesMicrosoft Int ernet ExplorerControl Panel"
   ValueA = WSHShell.RegRead (regkey & "HomePage")
   If ValueA = 0 Then 'Change Homepage is Enabled.
   Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Enabled]." & _
   vbNewLine & "Would you like to Disable?" & _
   vbNewLine & "Will lock and Gray it out." & _
   vbNewLine & "May need to Log-off for effect.", 36)
   If Result = 6 Then 'clicked yes
   WSHShell.RegWrite regkey & "HomePage", 1
   End If
   Else 'Change Homepage is Disabled
   Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Disabled]." & _
   vbNewLine & "Would you like to Enable?", 36)
   If Result = 6 Then 'clicked yes
   WshShell.RegDelete "HKCUSoftwarePoliciesMicrosoft Internet ExplorerControl PanelHomePage"
   End If
   End If

   Lưu lại và đặt tên là DisableHomePage.vbs. Sau đó chạy tập tin này và chọn Yes. Logoff để thay đổi có hiệu lực.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm