ZIP Code của Việt Nam là gì?

Khi đăng ký các dịch vụ trên Internet thường yêu cầu nhập ZIP Code, nhưng không biết nhập thế nào. mong anh chị hướng dẫn. Thanks!
 |  Xem: 3.513  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/06/2009 - 10:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hiện Việt Nam không dùng ZIP Code.

Khi được yêu cầu, bạn thử nhập một số gồm 5 chữ số (nhiều người hay nhập 70000 nên được chấp nhận và cứ "tưởng rằng" ZIP Code của Việt Nam là 70000!).
Ngày gửi: 25/06/2009 - 10:27
Theo mình biết hình như là 01
Ngày gửi: 02/07/2009 - 00:43
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)