Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
satthubongdem Trả lời cuối cùng: 12/02/2008
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

26 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP như thế nào ạ?

Nguyen Van Tuong 12/02/2008 - 12:21

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
6626
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

satthubongdem

12/02/2008 - 14:13
Khôi phục lại Icon của Internet Explorer bị lỗi trong Windows XP bạn cần làm như sau :
1. Mở NotePad tạo một file , ví dụ có tên là : ResIcon.reg , với nội dung dưới đây :
Trích dẫn:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\NonEnum]"{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\ShellFolder]

"Attributes"=dword:00000024
"HideFolderVerbs"=""
"WantsParseDisplayName"=""
"HideOnDesktopPerUser"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer]"NoInternetIcon"=-

2. Bạn lưu lại file trên và chạy trực tiếp
3. Khởi động lại máy tính
Đọc thêm
Mời bạn ghé thăm : ..::VnPrice::..
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm