Làm thế nào để chặn không cho phép download trong Internet Explorer???

 |  Xem: 5.422  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/02/2008 - 16:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Mở Internet Explorer
2. Bấm menu Tools --> chọn Internet Options
3. Chọn tab Security
4. Bấm nút Custom Level
5. Trong danh sách của cửa sổ Settings --> chọn phần Download --> đánh dấu tích để chế độ Disable --> bấm OK

Mời bạn ghé thăm: ..::VnPrice::..
Ngày gửi: 12/02/2008 - 16:02
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)